3
1
0
Kerst-webheader
EdamVolendam-CecileMooijerZAAQ
EdamVolendam-WesselsRolluikenZAAQ
ZeevangOndernemers-TrouwenmetManon
ZeevangOndernemers-WimDoets
Ondernemer-in-de-spotlight
KennisMakenMet-Remco
Milatz
Simkopaint-3-generaties-koning
ReneMeijer
Ondernemend-op-pad…-1024x614
RonaldWouda
Verstand-van-bloem-en-plant
Een-mooi-einde
Metaalbewerker
slager-768x461
Martin-Wouda
DominiqueBeets_Hairstyling-Dominique
EstherOphoff-SchermerWijnkopers-1024x467
Gerard Sens Behang- en Schildersbedrijf - zeevangsondernemers.nl
Albin
previous arrow
next arrow

Bezoek Alliantie Markermeerdijken

Geplaatst op:

Op 29 mei hebben wij met een 45 tal leden een bezoek gebracht aan de alliantie Markermeerdijken.  Nabij de N247 te Katwoude is een enorme tijdelijke bouwkeet geplaatst waarin de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden en informatie over de werkzaamheden wordt gegeven.

Na een korte opening door de voorzitter van de ZO! is het woord gegeven aan Jolanda van Ommeren van Markermeerdijken. In een presentatie heeft zij het waarom en hoe uitgelegd en een tijdschema aangegeven. Na inspecties en onderzoeken aan de bestaande dijken ca. 10 jaar gelden blijkt dat de dijken niet meer sterk genoeg zijn en de veiligheid , het risico van doorbraak en overstroming, van het achterliggende gebied boven normen is. De dijkversterking betreft voornamelijk dijkverbreding en minimale dijkverhoging en wordt door middel van grondwerk uitgevoerd. De dijkverbreding kan zowel buitendijks als binnendijks en is afhankelijk van de situatie. Speciale situaties, bijvoorbeeld wanneer er woningen nabij een dijk staan, worden specifiek onderzocht en kunnen alternatieve methodieken worden toegepast. Voor onze regio starten de werkzaamheden medio dit jaar en duren tot 2024.  Wel loopt er nog een procedure bij de Raad van State die e.e.a. kan vertragen. Werkzaamheden welke omkeerbaar zijn wel al gestart. Dit is bijvoorbeeld het uitbaggeren van vaargeulen naar opslag depots in het IJsselmeer nabij de dijk en proefterpen aan de landzijde.

Aansluitend deze presentatie heeft ons lid Jos Karsten van JLD zijn mogelijkheid voor het verstevigen van dijken gepresenteerd. Bij de oplossing van JLD, de JLD dijkstabilisator,  worden stalen ankers in het glijdvlak van de dijk ingebracht en deze zorgen voor een betere stabiliteit van de dijk. Jos onderbouwt dit door jarenlang onderzoek en zelfs praktijkproeven, gedaan in Purmerend, waarin het bezwijken van dijken met en zonder ankers nagebootst. Het voordeel van de JLD dijkstabilisator is dat er niet veel grondwerk benodigd is en weinig overlast voor de omgeving is en het aanzicht van de dijk minimaal aangetast wordt. Daarnaast is het bezwijkpatroon veel langzamer, waardoor er meer tijd is voor vluchten bij een dijkdoorbraak. Een eerste project is door JLD met succes uitgevoerd in de Watergraafsmeer te Amsterdam.  Na het inbrengen van de ankers worden de optredende krachten in continue gemonitord en kunnen live afgelezen worden in een app. Zodoende kan er goed geanticipeerd worden plotselinge krachtsveranderingen.

Na de presentatie van JLD heeft Jolanda van Ommeren ons nog de expositiezaal laten zien waarin een ieder voorbeelden van de dijkversterking, geschiedenis, nieuwe aanzichten, bodemvondsten, fauna en flora van de omgeving heb kunnen zien. Deze expositiezaal is voor iedereen tijdens kantooruren toegankelijk.

Na de zeer geslaagde presentaties is de middag afgesloten met een saté buffetje en een drankje in de kantine van de Markermeerdijken. Wij danken iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid voor het maken van deze geslaagde middag.

Bestuur ZO!

© Zeevang Ondernemers 2024
Ontwerp: De Reclamestudio | Realisatie: Pixel Webdesign