3
1
0
Kerst-webheader
EdamVolendam-CecileMooijerZAAQ
EdamVolendam-WesselsRolluikenZAAQ
ZeevangOndernemers-TrouwenmetManon
ZeevangOndernemers-WimDoets
Ondernemer-in-de-spotlight
KennisMakenMet-Remco
Milatz
Simkopaint-3-generaties-koning
ReneMeijer
Ondernemend-op-pad…-1024x614
RonaldWouda
Verstand-van-bloem-en-plant
Een-mooi-einde
Metaalbewerker
slager-768x461
Martin-Wouda
DominiqueBeets_Hairstyling-Dominique
EstherOphoff-SchermerWijnkopers-1024x467
Gerard Sens Behang- en Schildersbedrijf - zeevangsondernemers.nl
Albin
previous arrow
next arrow

De regelingen voor onze ondernemers op een rijtje

Geplaatst op:

De maatregelen die getroffen zijn voor het bestrijden van Coronavirus raken ons allemaal. Ze raken ons in het dagelijks leven. Er wordt een extra druk op onze samenleving gelegd. Er moet in veel gezinnen worden geïmproviseerd. Iedereen moet inspringen. Dat is normaal al een hele klus, maar nu is het noodzakelijk. Ook voor alle ondernemers in onze gemeente is het een moeilijke en onzekere tijd. Wij begrijpen dat en proberen u in deze hectische tijd zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als ZZP’er of MKB’er gebruik van kunt maken. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Sommige regelingen zijn al opengesteld en andere worden de aankomende tijd uitgewerkt.

Als gemeente doen wij onze best om deze informatie zoveel mogelijk te bundelen en te actualiseren. Via de website van het Startersloket https://edam-volendam.startersloket.nl/kennisbank/dossier-coronavirus/ zijn zowel de gemeentelijke als landelijke regels terug te vinden.

Wij begrijpen dat het voor u lastig is om te zien welke regelingen voor u van toepassing zijn. Wij zetten de regelingen voor u op een rij:

 1. Instellen regeling tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Deze regeling kan aangevraagd worden via https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx

 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Gemeenten en ministerie van SZW)
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (BBZ). In de loop van vandaag (26 maart) zal de regeling beschikbaar komen.

Deze regeling kan vanaf 26 maart aangevraagd worden via een aanvraagformulier op de website van de gemeente www.edam-volendam.nl/corona

 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

Deze regeling kan aangevraagd worden via www.belastingdienst.nl

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

€4.000,- compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. De regeling komt binnenkort, de voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Er komt een overzicht van bedrijven die de € 4.000 compensatieregeling kunnen aanvragen.

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

Aanvullende gemeentelijke maatregelen besloten door het College van B&W op 24 maart 2020 Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 besloten de volgende plaatselijke maatregelen, in aanvulling op de landelijke maatregelen, te nemen:

 • Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen (zoals OZB en toeristenbelasting) is mogelijk;
 • Het treffen van een betalingsregeling is mogelijk;
 • Er worden geen aanmaning- en invorderingstrajecten gestart;
 • Per aanvraag kan maatwerk worden geleverd;
 • Het betaalritme van subsidies kan aangepast en versneld worden.

Aanvullingen op een liquiditeitsprobleem:

 • Aanvullende subsidiemogelijkheden voor niet-commerciële instellingen wordt onderzocht;
 • Betaalde voorschotten/leges op toekomstige evenementen en/of activiteiten kunnen teruggevraagd worden;
 • Facturen van geleverde diensten/producten worden z.s.m. betaald.

Samengevat komt dit op het volgende neer. De gemeente blijft facturen sturen maar vermeldt hierbij dat bovenstaande maatregelen mogelijk zijn. Ook aanslagen en rekeningen zullen opgelegd worden. De ondernemer dient zelf te vragen (kan zowel digitaal, schriftelijk als telefonisch) om een regeling, het betreft uitstel en geen kwijtschelding.

Waar kunt u terecht voor vragen?
We zien dagelijks zaken veranderen en maatregelen op ons af komen. De gemeente blijft hier bijzonder alert op, via zowel de site van onze gemeente als via de site van het Startersloket blijven we onze inwoners en ondernemers op de hoogte houden.


Vragen over de overheidsregelingen kunt u zowel via de website van het Startersloket stellen
https://edam-volendam.startersloket.nl/kennisbank/dossier-coronavirus (chatten/telefoon/mail) of telefonisch bij de gemeente Edam-Volendam via het centrale nummer (0299398398) als per mail (info@edam-volendam.nl).

Tot slot, in de brief die wij stuurden aan alle inwoners van Edam-Volendam stond het volgende:

‘Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen.’ Wij hebben als samenleving in het verleden al met regelmaat laten zien dat wij over veel veerkracht beschikken. Het zit in onze genen. Eens temeer wordt deze veerkracht op de proef gesteld. Onze oproep voor jong en oud: zorg voor elkaar en houd elkaar in de gaten. Laten we dit met elkaar tot een goed einde brengen en zorgen dat we er weer sterker uitkomen.


Wij wensen u allemaal veel sterkte de komende tijd.

© Zeevang Ondernemers 2024
Ontwerp: De Reclamestudio | Realisatie: Pixel Webdesign