3
1
0
Kerst-webheader
EdamVolendam-CecileMooijerZAAQ
EdamVolendam-WesselsRolluikenZAAQ
ZeevangOndernemers-TrouwenmetManon
ZeevangOndernemers-WimDoets
Ondernemer-in-de-spotlight
KennisMakenMet-Remco
Milatz
Simkopaint-3-generaties-koning
ReneMeijer
Ondernemend-op-pad…-1024x614
RonaldWouda
Verstand-van-bloem-en-plant
Een-mooi-einde
Metaalbewerker
slager-768x461
Martin-Wouda
DominiqueBeets_Hairstyling-Dominique
EstherOphoff-SchermerWijnkopers-1024x467
Gerard Sens Behang- en Schildersbedrijf - zeevangsondernemers.nl
Albin
previous arrow
next arrow

Oproep Jaarvergadering 13 maart a.s.

Geplaatst op:

Oproep aan de leden van ZO!, te komen naar de Jaarvergadering dat op maandag 13 maart a.s., om 20:00 uur, wordt gehouden in Café het Wapen van Middelie, Brink 1 te Middelie.

Agenda

  1. Opening.
  2. Mededelingen/ingekomen stukken.
  3. Notulen ALV d.d 25 april 2016 ( kopie bijgesloten ).
  4. Jaarverslag van de secretaris 2016 ( kopie bijgesloten )
  5. Financieel verslag penningmeester 2016
  6. Kascommissie, Fred Kooij en Eric de Jongh. (aftredend Fred Kooij )
  7. Bestuursverkiezing: Paul Walgering treedt af als bestuurslid maar is bereid om als adviseur het bestuur te adviseren en zo doende aanwezig te zijn op de bestuursvergaderingen maar zal niet meestemmen mocht het nodig zijn.
  8. Bestuursverkiezing voor uitbreiding van het bestuur.

Roel Brussel en Robert Swart hebben zich aan gemeld om in het bestuur te treden. Mochten er nog andere
gegadigden zijn die interesse hebben kunnen zich melden tot 1 dag voor de jaarvergadering bij de voorzitter.

9.  Rondvraag
10. Sluiting.

GASTSPREKER:  Het bestuur heeft Guido Thijs  uitgenodigd voor een presentatie. Deze man kan fantastisch
vertellen (zie de introductie hieronder).
Wij denken met deze presentatie zeker uw belangstelling te hebben gewekt en rekenen dan
ook op een goede opkomst.

Tot maandagavond in café Het wapen van Middelie,

Het bestuur.

© Zeevang Ondernemers 2024
Ontwerp: De Reclamestudio | Realisatie: Pixel Webdesign