3
1
0
Kerst-webheader
EdamVolendam-CecileMooijerZAAQ
EdamVolendam-WesselsRolluikenZAAQ
ZeevangOndernemers-TrouwenmetManon
ZeevangOndernemers-WimDoets
Ondernemer-in-de-spotlight
KennisMakenMet-Remco
Milatz
Simkopaint-3-generaties-koning
ReneMeijer
Ondernemend-op-pad…-1024x614
RonaldWouda
Verstand-van-bloem-en-plant
Een-mooi-einde
Metaalbewerker
slager-768x461
Martin-Wouda
DominiqueBeets_Hairstyling-Dominique
EstherOphoff-SchermerWijnkopers-1024x467
Gerard Sens Behang- en Schildersbedrijf - zeevangsondernemers.nl
Albin
previous arrow
next arrow

Wat betekent de Metropoolregio Amsterdam voor ondernemend Waterland en andersom?

Geplaatst op:

Deze vraag staat centraal tijdens een mini-conferentie die de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) organiseert op maandag 6 november 2017 in het gemeentehuis te Purmerend.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk.

 

 

De MRA omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit.

De MRA behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en heeft begin 2016 een agenda opgesteld voor de toekomst. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Dit laatste is extra urgent vanwege de populariteit van de metropoolregio onder woningzoekenden.

Op economisch gebied wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en circulaire economie. Duurzaamheid staat eveneens hoog op de actielijst. Hetzelfde geldt voor het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.

RUIMTE VOOR ECONOMISCHE VERNIEUWING
Een internationaal concurrerende regio, dat wil MRA zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken zijn op de korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA een agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de komende vier jaar. De conferentie is vooral gericht op ondernemers. Zij kunnen zich die avond laten informeren over wat de MRA is, wat de MRA voornemens is te gaan doen, over hoe de MRA dat gaat doen en over de vraag wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. VOWA heeft drie sprekers uitgenodigd.

MR. DON BIJL, burgemeester van Purmerend en vice-voorzitter van de MRA. Bijl werd in 1952 geboren in Nieuw-Zeeland als kind van Nederlandse ouders. Op zijn twaalfde kwam hijmet zijn ouders naar Nederland en volgde hij het hbs in Beverwijk. Hierna volgde hij een studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Werkervaring kreeg hij bij de provincie Noord-Holland. In Haarlem promoveerde hij tot kabinetschef van de Commissaris van de Koningin. In 2001 werd hij voor het eerst benoemd tot burgemeester, als waarnemend burgemeester van Schermer, een jaar later werd de VVD-politicus
benoemd tot burgemeester van de toen net ontstane gemeente Wijdemeren. Sinds 2009 is hij burgemeester van Purmerend. Mr. Don Bijl is vice-voorzitter van de MRA en kan worden beschouwd als de architect van de bestuurlijke vernieuwing van de MRA.

PROF. MR. FRISO DE ZEEUW (Rotterdam, 11 januari 1952) is jurist, projectontwikkelaar, bestuurder, adviseur, hoogleraar, DDR-deskundige en oud-politicus. De Zeeuw werd in 2006 praktijkhoogleraar
Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. In de leeropdracht van zijn leerstoel staat ‘goed opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling’ centraal. De focus ligt daarbij op de samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Als tweede accent geldt ‘duurzame gebiedsontwikkeling en marktkwaliteit’. De leerstoel verzorgt onderwijs, doet onderzoek en agendeert actuele kwesties.

NINA TELLEGEN Sinds 1 maart 2016 de nieuwe directeur van de Amsterdam Economic Board. Tellegen brengt een schat aan bestuurlijke ervaring en een breed netwerk met zich mee. Tellegen was
voorheen onder meer directeur van Stichting Doen en daarvoor directeur van Stichting Wemos. Ze heeft diverse bestuurs- en toezichthoudende functies vervuld bij o.a. De Waterheuvel, Stichting Vluchteling en Stop Aids Now. Ook was ze lid van de Raad van Commissarissen van Qurrent en van de adviesraad van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Nina is haar carrière begonnen bij het Afrika-Studiecentrum in Leiden, waar ze ze werkte als onderzoeker en haar proefschrift schreef over ‘The development of rural enterprises in Malawi’. Tellegen is enthousiast over haar komst naar de Amsterdam Economic Board: “Ik ben hier geboren en getogen en vind het geweldig om mij in te zetten voor het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam.”

Voorzitter van de conferentie is MR. GUIDO DE WIT, advocaat te Alkmaar én voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, een samenwerkingsverband van het georganiseerde bedrijfsleven boven het Noordzeekanaal. VOWA maakt deel uit van het Forum. De economie in de regio verder versterken, kennis en banen behouden en de woningvoorraad op peil houden. Dat zijn de doelen
van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, waarin elf regionale brancheen ondernemingsorganisaties zijn vertegenwoordigd.

WELKOM!
De conferentie op maandag 6 november 2017 start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Purmerend.
Belangstellende ondernemers zijn van harte welkom. Aanmelden s.v.p. via info@vowa.nl.

© Zeevang Ondernemers 2024
Ontwerp: De Reclamestudio | Realisatie: Pixel Webdesign